dissabte, de maig 24, 2008

3r D'ESO. CONFUSIÓ ENTRE PERQUÈ, PER QUÈ I PER A QUÈ
http://tinyurl.com/oozym3
Són habituals algunes confusions entre construccions lingüístiques que tenen una similitud fonètica. Cal recórrer a les diferències morfològiques i sintàctiques per utilitzar-les correctament. Creiem que el següent mapa conceptual us ajudarà.